مبدا*
مقصد*

تاریخ رفت*

خرید بلیط هواپیما مشهد


فرودگاه بین المللی مشهد

محل اولین فرودگاه مشهد در میدان پانزده خرداد در یک باند خاکی قرار داشت که محل قرار گیری هواپیماهای کوچک نظامی و قبضه های ضدهوائی بود .
فرودگاه اصلی مشهد در سال 1330 احداث گردید. درسال 1346 باند جدید فرودگاه مشهد از نوع بتن تاسیس گردید و همچنین پایگاه پدافند نیروی هوایی مورد بهره برداری قرارگرفت که روزانه یک پرواز از نوع DC3 در مسیر تهران مشهد و پرواز های آموزشی و ایر تاکسی علاوه بر پروازهای نظامی از آن استفاده می کردند.
با افزایش پروازها و ورود هواپیماهای DC8 و متعاقباً بوئینگ 727، 737، 7077 وایرباس در سال 1357 پارکینگ و ترمینال جدید برج مراقبت پرواز و ساختمان های جانبی فرودگاه جدید بصورت ناقص مورد بهره برداری قرار گرفت که بعلت انحلال شرکت پیمانکار مراحل تکمیل آن تا بعد ازانقلاب اسلامی ادامه یافت. فرودگاه مشهد از نظر تردد دومین فرودگاه در کل کشور است.مهرآباد تهران رتبه اول را کسب کرده است. همچنین فرودگاه مشهد اولین پارکینگ طبقاتی فرودگاهی ایران با ظرفیت بیش از هزار خودرو را دارد.
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد( خراسان رضوی)
کد یاتا
MHD
شهرستان
مشهد
موقعیت از شهر
جنوب شرقی
فاصله از شهر
5 کیلومتر
شرکت های هواپیمایی
ایر تور آسمان تابان آتا ایران ایر کاسپین قشم airline ماهان کیش ایر زاگرس airline airline
مقاصد پروازی
آبادان - اراک - اردبیل - اصفهان - اهواز - ایلام - بندرعباس - بندرماهشهر - بوشهر - بیرجند - تبریز - تهران - چابهار - رامسر - رشت - زابل - زاهدان - ساری - شهرکرد - شیراز - عسلویه - قشم - کرمان - کرمانشاه - کیش - گرگان - نوشهر - یزد
مسافرین ورودی
5,516,627 نفر
مسافرین خروجی
5,516,627 نفر
تلفن
05133400001
وب سایت
mashhad.airport.ir

برنامه پروازهای مشهد


مسیر پروازیروزهای هفته
بلیط هواپیما مشهد آبادانشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد اراکشنبهسه شنبه
بلیط هواپیما مشهد اردبیلشنبهیکشنبهسه شنبهچهارشنبه
بلیط هواپیما مشهد ارومیهیکشنبه
بلیط هواپیما مشهد اصفهانشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد اهوازشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهدایلامیک شنبه
بلیط هواپیما مشهد بندرعباسدوشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد بوشهریک شنبهچهارشنبه
بلیط هواپیما مشهد بیرجندشنبه
بلیط هواپیما مشهد تبریزشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد چابهارشنبهچهارشنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد خرم آبادشنبهسه شنبه
بلیط هواپیما مشهد رامسردوشنبهپنج شنبه
بلیط هواپیما مشهد رشتیک شنبهدوشنبهسه شنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد زابلشنبهسه شنبهپنج شنبه
بلیط هواپیما مشهد زاهدانشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد زنجاندوشنبهپنج شنبه
بلیط هواپیما مشهد ساریشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد شهرکردشنبهسه شنبه
بلیط هواپیما مشهد شیرازشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد عسلویهیک شنبهپنج شنبه
بلیط هواپیما مشهد قشمیک شنبهسه شنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد کرمانیک شنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
بلیط هواپیما مشهد کرمانشاهشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد کیششنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد گرگانیک شنبهدوشنبهچهارشنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد ماهشهرپنج شنبه
بلیط هواپیما مشهد تهرانشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد نوشهریک شنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیما مشهد همدانشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهپنج شنبهجمعه

قیمت بلیط مشهد


مسیر پروازیقیمت بزرگسالقیمت کودکقیمت نوزاد
از حداقلتا حداکثراز حداقلتا حداکثراز حداقلتا حداکثر
بلیط هواپیما مشهد آبادان994,000 ریال8,094,000 ریال805,000 ریال4,088,000 ریال145,000 ریال873,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد زابل822,000 ریال2,211,000 ریال638,000 ریال1,147,000 ریال146,000 ریال295,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد اردبیل1,352,000 ریال6,970,000 ریال716,000 ریال3,525,000 ریال198,000 ریال759,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد اراک1,183,000 ریال4,267,000 ریال839,000 ریال3,222,000 ریال182,000 ریال490,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد اهواز941,000 ریال7,924,000 ریال794,000 ریال4,003,000 ریال140,000 ریال856,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد یزد1,030,000 ریال5,327,000 ریال556,000 ریال2,888,000 ریال166,000 ریال596,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد بندرعباس1,403,000 ریال6,970,000 ریال743,000 ریال3,525,000 ریال204,000 ریال759,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد بوشهر1,352,000 ریال7,500,000 ریال1,035,000 ریال3,791,000 ریال199,000 ریال813,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد شهرکرد2,466,000 ریال3,060,000 ریال1,274,000 ریال1,571,000 ریال320,000 ریال379,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد گرگان875,000 ریال4,214,000 ریال504,000 ریال2,355,000 ریال151,000 ریال484,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد قشم1,119,000 ریال4,779,000 ریال788,000 ریال2,575,000 ریال175,000 ریال541,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد همدان1,342,000 ریال4,479,000 ریال726,000 ریال3,381,000 ریال198,000 ریال511,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد اصفهان745,000 ریال6,016,000 ریال547,000 ریال3,309,000 ریال120,000 ریال664,000 ریال
بلیط هواپیما مشهدایلام1,490,000 ریال4,925,000 ریال1,139,000 ریال3,715,000 ریال212,000 ریال556,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد زنجان1,564,000 ریال4,236,000 ریال823,000 ریال2,241,000 ریال220,000 ریال487,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد کرمان1,098,000 ریال5,592,000 ریال590,000 ریال3,274,000 ریال173,000 ریال622,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد خرم آباد1,223,000 ریال3,080,000 ریال972,000 ریال2,259,000 ریال168,000 ریال371,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد کیش1,057,000 ریال8,614,000 ریال887,000 ریال6,456,000 ریال151,000 ریال925,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد کاشان2,094,000 ریال3,684,000 ریال1,088,000 ریال1,883,000 ریال273,000 ریال432,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد کرمانشاه1,480,000 ریال7,639,000 ریال794,000 ریال3,861,000 ریال211,000 ریال827,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد بندرماهشهر1,779,000 ریال4,108,000 ریال931,000 ریال2,204,000 ریال241,000 ریال474,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد نوشهر971,000 ریال3,515,000 ریال750,000 ریال2,658,000 ریال161,000 ریال415,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد ارومیه1,946,000 ریال4,686,000 ریال1,014,000 ریال2,753,000 ریال258,000 ریال532,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد عسلویه2,404,000 ریال6,205,000 ریال1,823,000 ریال4,675,000 ریال302,400 ریال684,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد رشت771,000 ریال6,207,000 ریال627,000 ریال3,145,000 ریال123,000 ریال684,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد رامسر1,225,000 ریال4,405,000 ریال940,000 ریال3,325,000 ریال186,000 ریال504,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد ساری911,000 ریال4,214,000 ریال497,000 ریال2,586,000 ریال155,000 ریال484,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد شیراز830,000 ریال6,546,000 ریال674,000 ریال3,313,000 ریال128,000 ریال717,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد تبریز1,480,000 ریال7,924,000 ریال822,000 ریال4,002,000 ریال211,000 ریال855,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد تهران80,000 ریال6,356,000 ریال80,000 ریال4,107,000 ریال70,000 ریال699,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد بیرجند533,000 ریال3,790,000 ریال308,000 ریال2,133,000 ریال117,000 ریال441,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد زاهدان1,098,000 ریال5,168,000 ریال610,000 ریال2,928,000 ریال173,000 ریال579,000 ریال
بلیط هواپیما مشهد چابهار1,374,000 ریال4,946,000 ریال794,000 ریال3,731,000 ریال201,000 ریال558,000 ریال
شهر مشهد
شهر مشهد در شمال شرقی کشور قرار گرفته است.از نظر جمعیت و بزرگی دومین شهر نیز می باشد که مساحت آن 351 کیلومتر مربع و جمعیت آن 3001184 نفر می باشد. شهر مشهد دارای سیزده منطقه است که هر منطقه توسط شهردار آن منطقه اداره می شود. این شهر بوسیله یک فرودگاه بین المللی، یک ایستگاه راه آهن و سه پایانه با دیگر شهرهای ایران ارتباط دارد. حمل و نقل در داخل شهرتوسط سامانه تاکسی رانی و اتوبوس رانی و قطار شهری انجام می گیرد. علت اصلی شهرت این شهر حضور بارگاه منور و نورانی امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در این شهر می باشد. همچنین به علت حضور زائرین از داخل و خارج کشور این شهر دارای اماکن گردشگری بسیارزیادی می باشد.

توصیه های گردشگری
پارک جنگلی وکیل آباد
پارک جنگلی وکیل آباد منطقه ای خوش آب و هوایی است، جایی که با درختان کاج و چنار و رودخانه ای که در برخی از فصل های سال مثل بهار و تابستان آب خنکی در آن جاری است، به اضافه استخرها و پستی و بلندی هایی که می‌توان زیر سایه درختانش خستگی در کرد، ما به شما پارک جنگلی وکیل آباد را پیشنهاد می‌کنیم. پارک جنگلی وکیل آباد، از پارک های قدیمی مشهد است که شهربازی بزرگی به اسم کوهستان پارک شادی و تنها باغ وحش شهر مشهد را با انواع و اقسام حیوانات آبزی، خزندگان و پرندگان در خود جای داده است.

Vakil-Abad-Garden