مبدا*
مقصد*

تاریخ رفت*

خرید بلیط هواپیما ایلام


فرودگاه بین المللی ایلام
فرودگاه بین‌المللی ایلام فرودگاه اصلی استان ایلام است که پروازهای داخلی و خارجی در آن انجام می‌شود. این فرودگاه با ۷۴ پرواز در هفته دومین فرودگاه پرتردد غرب ایران و شانزدهمین فرودگاه پرتردد ایران است. طول باند این فرودگاه ۳۴۵۰متر می‌باشد که ظرفیت پذیرش هواپیماهای باریک پیکر A321 و B737 را دارد. فضای این فرودگاه D می‌باشد.
فرودگاه بین المللی ایلام
کد یاتا
IIL
شهرستان
ایلام
موقعیت از شهر
شمال
فاصله از شهر
8 کیلومتر
شرکت های هواپیمایی
آسمان ایران ایر ماهان
مقاصد پروازی
اصفهان - تهران - مشهد - نوشهر
مسافرین ورودی
99,387 نفر
مسافرین خروجی
99,387 نفر
تلفن
084322366800
وب سایت
ilam.airport.ir

برنامه پروازهای ایلام


مسیر پروازیروزهای هفته
بلیط هواپیما ایلام اهوازچهارشنبه
بلیط هواپیماایلام تهرانشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
بلیط هواپیماایلام مشهدیک شنبهچهارشنبه
بلیط هواپیماایلام نوشهریک شنبهسه شنبه

قیمت بلیط هواپیما ایلام


مسیر پروازیقیمت بزرگسالقیمت کودکقیمت نوزاد
از حداقلتا حداکثراز حداقلتا حداکثراز حداقلتا حداکثر
بلیط هواپیما ایلام اصفهان1,352,000 ریال4,638,000 ریال716,000 ریال2,359,000 ریال198,000 ریال526,000 ریال
بلیط هواپیما ایلام مشهد1,490,000 ریال4,925,000 ریال1,139,000 ریال3,715,000 ریال212,000 ریال556,000 ریال
بلیط هواپیما ایلام نوشهر1,034,000 ریال4,638,000 ریال557,000 ریال2,359,000 ریال166,000 ریال526,000 ریال
بلیط هواپیما ایلام تهران812,000 ریال4,352,000 ریال504,000 ریال2,217,000 ریال145,000 ریال499,000 ریال
شهر ایلام
ايلام ‌ در ۷۱۰ كيلومتری تهران قرار دارد. شهر ايلام ‌ در ميان‌ حصاری از كوه‌ها و ارتفاعات ‌جنگلی استقرار يافته‌ و آب‌ و هوای معتدل‌ كوهستانی دارد. بهار آن‌ واقعا زيبا و دلپذير است. حسين‌ قلی خان‌ كه‌ ظاهرا قدرتمندترين‌ والی پشتكوه‌ بود، در محل‌ فعلی شهر ايلام ، خانه‌های اعيانی، اردوگاه‌ و عمارت‌ را بنا كرد كه‌ عملا به‌ مركز تابستانی واليان‌ پشتكوه‌ تبديل‌ گرديد. سال‌ها اين‌ محل‌ به‌نام‌ حسين‌ آباد والی معروف‌ بود تا در زمان‌ پهلوی اول‌ در خرداد ماه‌ ۱۳۲۵ شمسی و با توجه‌ به‌ سابقه‌ تاريخی و تصويب‌ فرهنگستان‌ ايران‌ «ايلام‌« ناميده‌ شد.

شهر ایلام

توصیه های گردشگری
آسياب‌های آبی قديمی‌
در استان‌ ايلام‌، بقايای ده ها آسياب‌ قديمی موجود است‌ كه‌ تعدادی از آنها در حال‌حاضر نيز مورد بهره‌ برداری قرار می گيرند. بعضی از اين‌ آسياب‌های قديمی و تاريخی عبارتند از: آسياب‌های قبا، كاظم‌ بگه‌ تنوره‌ خان‌، كلای، چگاوزنه‌، يوسف‌، قبادبگ‌، باوی گمار، گريان‌، خندان‌ و آسياب‌ نادريژ در مناطق‌ ايلام‌ و بانقلان‌، آسياب‌های موسی، حلاج‌ آباد، چم‌آب‌ در منطقه‌ چم‌ آب‌ و آسياب‌های ديزله‌، چم‌سارد، رحمان‌، چم‌بور، ملكشاهی، ميراختيار، بولی ها، كوله‌، سرنی، ميمه‌، گلان‌، شيخ‌ مكان‌ و سراب‌ كلان‌ در مناطق‌ چوار و صالح‌آباد، دره‌ شهر، شيروان‌ و چرداول‌.

آسياب‌های آبی قديمی

چوار
چوار در مغرب و شمال غربی شهرستان ایلام قرار دارد و شامل دو دهستان به نامهای ارکوازی و بولی می باشد.آبادیها عمدتا در دشت واقع شده اند. رشته کوه زاگرس در قسمتهای شمال و شمال شرقی آن امتداد دارد.رودهای این بخش عبارتند از : رود فصلی تلخاب،کلال رود و رود چوار در این بخش سرچشمه های بسیاری وجود دارد و اهالی آن عمدتا به کشاورزی،باغداری و دامداری مشغولند.

چوار