مبدا*
مقصد*

تاریخ رفت*

خرید بلیط هواپیما عسلویه


فرودگاه بین المللی عسلویه
بندر عسلویه، شهری بندری و مرکزی در شهرستان عسلویه از توابع استان بوشهر است که در جنوب ایران و در امتداد خلیج فارس قرار دارد. این فرودگاه بسیار مجهز، یکی از نخستین فرودگاه ‌های کشور متعلق به وزارت نفت است که برای جا به جایی نیروهای متخصص داخلی و خارجی منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس تاسیس و احداث شده است. فاصله ی هوایی فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه تا تهران برابر است با ۹۳۳ کیلومتر معادل یک ساعت و ۴۰ دقیقه پروازی می باشد. این فرودگاه در در ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی عسلویه قرار گرفته است.

برنامه پروازهای عسلویه


مسیر پروازیروزهای هفته
بلیط هواپیما عسلویه اراکیک شنبه
بلیط هواپیماعسلویه اردبیلیک شنبه
بلیط هواپیماعسلویه اصفهانشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنچ شنبه
بلیط هواپیماعسلویه اهوازیک شنبهچهارشنبه
بلیط هواپیماعسلویه تبریزیک شنبهچهارشنبه
بلیط هواپیماعسلویه رشتشنبهچهارشنبه
بلیط هواپیماعسلویه شیرازشنبهیک شنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
بلیط هواپیماعسلویه کرمانشاهیک شنبه
بلیط هواپیماعسلویه مشهدیک شنبهپنج شنبه
بلیط هواپیماعسلویه تهرانشنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه

قیمت بلیط هواپیما عسلویه


در حال حاضر اطلاعات در دسترس نمی باشند.