مبدا*
مقصد*

تاریخ رفت*

خرید بلیط هواپیما اهواز


فرودگاه بین المللی اهواز:

در فرودگاه بین المللی اهواز: بطور میانگین در طول هفته 165 پرواز صورت می گیرد. وسعت فرودگاه اهواز نزدیک به 14500 متر مربع است که 8000متر مربع فضا به ترمینال داخلی و حدود 6500 متر مربع به ترمینال خارجی اختصاص داده شده است.
فرودگاه اهواز جز اولین فرودگاه های کشور است. به علت نفت خیز بودن و موقعیت نفت خیز بودن این شهر به بندرهای تجاری و نفتی بسیاری از مهندسان و کارکنان شرکتهای نفتی از این فرودگاه استفاده می کردند
به این علت شرکت نفت ملی ایران مسئولیت اداره این فرودگاه را برعهده داشت .تا قبل از سال 1339 فرودگاه اهواز در منطقه باغات شاه اهواز قرار داشت.اما به مرور زمان و با توجه به نیاز شرکت نفت به افزایش تعداد پروازها تصمیم بر راه اندازی باند جدید کرد.
در نتیجه باندی به طول 1370 متر و عرض 30 متر در سال 1342 ساخته شد. فرودگاه اهواز با توجه به نیازهای دیگر شهر طی جلسه ای به سازمان هواپیمایی کشور واگذار و تبدیل به فرودگاه عملیاتی شد.

ساخت جدیدترین فرودگاه اهواز
فرودگاه بین المللی اهواز در زمینی به مساحت 2 هزارو 450هکتار در کیلومتر 120 اهواز با بودجه ای نزدیک به 300 میلیون دلار در دست ساخت است.
با توجه به استفاده گسترد ه کارکنان شرکت نفت از این فرودگاه قرار بود شرکت نفت خود ساخت این فرودگاه را بر عهده بگیرد اما با صحبت های صورت گرفته تصمیم بر آن شد تا ساخت فرودگاه بر عهده شرکت مادر فرودگاه های کشور قرار گیرد. فرودگاه کنونی نیز پس از اتمام فرودگاه در اختیار شرکت نفت قرار خواهد گرفت تا از زمین های آن منطقه نفت استخراج کند.
فرودگاه بین المللی اهواز
کد یاتا
AWZ
شهرستان
اهواز
موقعیت از شهر
شمال شرقی
فاصله از شهر
11 کیلومتر
شرکت های هواپیمایی
ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین ایر لاین
مقاصد پروازی
اصفهان - بندرعباس - تبریز - تهران - رشت - ساری - شیراز - عسلویه - کرمان - کرمانشاه - کیش - مشهد - یزد
مسافرین ورودی
1,426,378 نفر
مسافرین خروجی
1,426,378 نفر
تلفن
06134434601
فکس

تابلو پرواز فرودگاه اهواز

پروازهای داخلی:
اهواز-اصفهان
اهواز-بندرعباس
اهواز-بوشهر
اهواز-تبریز
اهواز-خارک
اهواز-رشت
اهواز-ساری
اهواز-سیری
اهواز-شیراز
اهواز-عسلویه
اهواز-کیش
اهواز-لامرد
اهواز-لاوان
اهواز-مشهد
اهواز-تهران

برنامه پروازهای اهواز


مسیر پروازی روزهای هفته
بلیط هواپیما اهواز اصفهان شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بلیط هواپیمااهواز بندرعباس یک شنبه
بلیط هواپیما اهواز تبریز شنبه
بلیط هواپیما اهواز بوشهر شنبه چهارشنبه
بلیط هواپیما تهران اهواز شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بلیط هواپیما اهواز خارک شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
بلیط هواپیما اهواز رشت چهارشنبه جمعه
بلیط هواپیما اهواز ساری جمعه
بلیط هواپیما اهواز سیری شننبه
بلیط هواپیما اهواز شیراز شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بلیط هواپیما اهواز عسلویه یک شنبه چهارشنبه پنج شنبه
بلیط هواپیما اهواز کرمان یک شنبه سه شنبه پنج شنبه
بلیط هواپیمااهواز کیش دوشنبه سه شنبه چهارشنبه جمعه
بلیط هواپیما اهواز لاوان دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
بلیط هواپیمااهواز مشهد شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بلیط هواپیمااهواز یزد شنبه یک شنبه چهارشنبه

ساعت های پرواز اهواز تهران:

شانزده پرواز در روز شنبه از مبدا اهواز به مقصد تهران صورت میگیرد
ساعت پرواز این هواپیماها : 6:50 – 7:00 – 7:10 – 9:05 - 8:05 – 11:15 – 11:35 – 12:10 – 14:05 – 15:20 – 16:40 - 19:25 – 22:15 – 22:20 – 23:55
چهارده پرواز در روز یکشنبه از مبدا اهواز به مقصد تهران صورت میگیرد
ساعت پرواز این هواپیماها : 7:10 – 8:15 – 11:35 – 12:50 – 14:45 – 16:40 – 16:45 – 20:50 - 22:35 – 23:40 – 23:55
چهارده پرواز در روز دوشنبه از مبدا اهواز به مقصد تهران صورت میگیرد
ساعت پرواز این هواپیماها : 00:00 – 00:45 – 7:10 – 7:55 – 11:35 – 13:30 – 16:40 – 18:00 – 19:25- 19:35 – 22:15 – 22:25 – 22:45
هفده پرواز در روز سه شنبه از مبدا اهواز به مقصد تهران صورت میگیرد
ساعت پرواز این هواپیماها : 6:50 – 7:10 – 11:15 – 11:35 – 13:40 – 15:30 – 16:40 – 19:25 – 20:25 - 22:15 – 22:25 – 22:45 – 23:40
دوازده پرواز در روز چهارشنبه از مبدا اهواز به مقصد تهران صورت میگیرد
ساعت پرواز این هواپیماها : 7:10 – 7:55 – 11:35 – 12:35 – 15:40 – 16:40 – 20:05 – 20:10 – 21:45 – 22:45
یازده پرواز در روز پنج شنبه از مبدا اهواز به مقصد تهران صورت میگیرد
ساعت پرواز این هواپیماها : 7:10 - 11:10 – 11:15 – 11:35 – 14:30 – 16:40 - 18:40 – 19:40 – 20:25 – 21:25 – 23:45
سیزده پرواز در روز جمعه از مبدا اهواز به مقصد تهران صورت میگیرد
ساعت پرواز این هواپیماها : 8:05 – 14:00 – 15:30 – 15:45 – 16:40 – 17:10 – 19:25 – 20:25 – 21:20 – 23:10 – 23:45

قیمت بلیط هواپیما اهواز


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما اهواز یزد 928,000 ریال 4,978,000 ریال 504,000 ریال 2,769,000 ریال 155,000 ریال 561,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز بندرعباس 1,164,000 ریال 6,589,000 ریال 618,000 ریال 3,336,000 ریال 181,000 ریال 722,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز بوشهر 780,000 ریال 2,995,000 ریال 481,000 ریال 2,268,000 ریال 141,000 ریال 363,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز شهرکرد 900,000 ریال 1,565,000 ریال 486,000 ریال 818,000 ریال 154,000 ریال 220,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز قشم 910,000 ریال 6,652,000 ریال 704,000 ریال 3,367,000 ریال 154,000 ریال 729,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز اصفهان 808,000 ریال 4,172,000 ریال 440,000 ریال 2,347,000 ریال 145,000 ریال 481,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز کرمان 2,012,000 ریال 4,428,000 ریال 1,527,000 ریال 3,342,000 ریال 265,000 ریال 506,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز کیش 1,132,000 ریال 5,868,000 ریال 607,000 ریال 2,975,000 ریال 177,000 ریال 650,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز کرمانشاه 1,149,000 ریال 5,243,000 ریال 616,000 ریال 2,663,000 ریال 178,000 ریال 588,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز مشهد 941,000 ریال 7,924,000 ریال 794,000 ریال 4,003,000 ریال 140,000 ریال 856,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز نوشهر 1,363,000 ریال 5,455,000 ریال 723,000 ریال 2,769,000 ریال 200,000 ریال 609,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز عسلویه 1,087,000 ریال 4,165,000 ریال 644,000 ریال 3,145,000 ریال 172,000 ریال 480,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز رشت 1,056,000 ریال 5,985,000 ریال 610,000 ریال 3,034,000 ریال 169,000 ریال 662,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز ساری 1,056,000 ریال 6,038,000 ریال 654,000 ریال 3,060,000 ریال 169,000 ریال 667,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز شیراز 769,000 ریال 4,437,000 ریال 451,000 ریال 2,260,000 ریال 140,000 ریال 507,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز تبریز 1,183,000 ریال 6,652,000 ریال 633,000 ریال 3,367,000 ریال 182,000 ریال 729,000 ریال
بلیط هواپیما اهواز تهران 80,000 ریال 5,095,000 ریال 80,000 ریال 3,269,000 ریال 70,000 ریال 573,000 ریال

مقررات فرودگاه بین المللی اهواز

1. رعایت حجاب اسلامی الزامی است.
2. خروج ارز از کشور و همچنین وجه رایج کشور برای هر مسافر سقف مشخصی دارد. بیش از پنج هزار دلار و بیش از پانصد هزار ریال برای هر مسافر ممنوع است.
3. خروج هرگونه مواد مخدر و مشتقات آن و همچنین هرگونه مشروبات الکلی ممنوع است و فرد حامل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
4. خروج هرگونه سکه‌های طلا که پشتوانه ارزی کشور به شمار می‌آیند، ممنوع است.
5. خروج خاویار از فرودگاه بیش از 250 گرم برای هر مسافر ممنوع است.
6. خروج فرش دستبافت بیش از 24 مترمربع برای هر مسافر ممنوع است.
7. خروج هرگونه مواد محترقه و کپسول گاز ممنوع است.
8. خروج هرگونه سلاح و مهمات فاقد مجوز ممنوع است.
9. در هنگام خروج اقلام و انواع کالاهای غیر ایرانی ،مسافر تا سقف 80 دلار مجاز است همراه خود داشته باشد.
10. حداقل میزان پسته که مسافر میتواند از ایران خارج کند به ازای هر گذرنامه 10 کیلوگرم می باشد.
11. حداقل میزان زعفران که مسافر میتواند از ایران خارج کند به ازای هر گذرنامه 100 کیلوگرم می باشد.
12. هر مسافر قادر خواهد بود حداکثر 150 گمرک طلای ساخته شده بدون نگین و تا سه کیلوگرم نقره ساخته شده بدون نگین هنگام خروج از مرز هوایی ایران همراه خود داشته باشد.
13. مسافران در داخل هواپیما می توانند مقدار بار مشخصی را با خود ببرند. حدود دو بسته به وزن 32 کیلوگرم و یک کیف دستی حدود 10 کیلوگرم تصویب شده است. هزینه ای بابت این مقدار از مسافران دریافت نمی شود.هر بسته به شرط اینکه از 30 کیلوگرم بیشتر نباشد، 100 هزار تومان جهت اضافه بار تعلق می گیرد.کودکان نیز میتوانند همراه خود بار داشته باشند اما برای کودکان زیر دو سال فقط 10 کیلو بار میتوانند همراه خود داشته باشند.
14. ایرانیان مقیم خارج از کشور که حداقل یک سال در خارج اقامت داشته باشند و اقامت 6 ماه آخر آنان متوالی بوده باشد،‌ می توانند کلیه لوازم مستعمل زندگی خود را وارد و با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ترخیص نمایند. توجه: ‌لوازم مستعمل منزل قابل ورود است.
حداکثر وزن حمل بار رایگان برای هر مسافر در پروازهای داخلی 20 کیلوگرم است.

توصیه های گردشگری:

ahwaz-marghad
abshar-ahwaz